Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom
ODBORNÉ KURZY
Škola on-line

Fotogalerie
Tisk
Mapa webu
A
A
A

ECDL


ECDL (European Certification of Digital Literacy), dříve European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti.

 


Lektor a školitel testovacího střediska

Ing. Bc. Helena Kozlová, 734 752 004

Bc. Petr Kutina


V čem je koncept ECDL výjimečný?

 • JE STANDARDIZOVANÝ … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • JE OBJEKTIVNÍ … mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní
 • JE NEZÁVISLÝ … zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů
 • JE MĚŘITELNÝ … všechny programy mají své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností
 • JE PRAKTICKÝ … drtivá většina zkušebních úloh je "ze života", zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi

Co může ECDL přinést jednotlivcům?

 • ECDL CERTIFIKÁTY … mezinárodně uznávané doklady digitální gramotnosti, kvalifikace či odbornosti jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi
 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE … přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s digitálními technologiemi
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti digitálních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího a smysluplného využívání digitálních technologií
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.