Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  -  Personální management

Vstup do škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Personální management


Obor vzdělání: 63-42-N/01 Personální řízení

Program: 63-42-N/03 Personální management

 

Forma studia

  • Tříleté denní studium určené pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem.

  • Tříleté studium dle individuálního vzdělávacího plánu (podmínky stanoveny rozhodnutím ŘŠ) - organizace výuky 1 den v týdnu v odpoledních hodinách.

Organizace výuky

  • Naše škola nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup ke studentům, součástí podpory výuky je vzdělávací systém Inteligentní školy Ekonom, na kterém studenti naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní studentovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

Školné (podle §123/2004 Sb. v platném znění)

  • Při denním studiu částka 10 000,-- Kč za jedno studijní období (zimní/letní) - jednotné pro všechny ročníky, platí i pro individuální vzdělávací plán

 Učebnice

  • Používáme elektronické učebnice (skripta), které jsou součástí výukového systému Inteligentní školy Ekonom. Pouze jazykové učebnice si objednává student sám.

Profil absolventa

  • Student, který zakončí své studium absolutoriem, získá titul DiS. (diplomovaný specialista) platný na území celé ČR.
  • Absolvent naší školy je odborníkem teoreticky i prakticky vybaveným pro činnost vyplývající z manažerské a personální funkce. Možnost jeho uplatnění je v průmyslových, obchodních a finančních organizacích, stejně jako v institucích veřejné a státní správy.

Možnosti navazujícího studia

 

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.