Kotva

Kontakty


Mgr. Miroslav Pokorný

ředitel školy 

Email: m.pokorny@skolaekonom.cz

Tel:   602 435 329

 

Mgr. Jarmila Pokorná 

zástupce ředitele pro Jazykovou školu

Email: pokorna@jazykovaskola.cz

Tel:   724 029 019

 

Ing. Jitka Nováková

zástupce ředitele pro VOŠ,

zástupce KS Litoměřice pro PEF ČZU v Praze

Email: j.novakova@skolaekonom.cz

Tel:   416 732 996, 734 752 003

Magda Zabilanská

zástupce ředitele pro SŠ 

Email: m.zabilanska@skolaekonom.cz

Tel:   734 752 006

Helena Kozlová

zástupce ředitele pro administrativu

Email: h.kozlova@skolaekonom.cz

Tel:  416 732 996; 734 752 004