Vyšší odborná škola - Firemní management

Vyšší odborná škola nabízí vyšší odborné vzdělání v oboru Firemní management, jehož absolventi jsou odborníky teoreticky i prakticky vybavenými pro činnost vyplývající z manažerské funkce...

Zobrazit celý příspěvěk

Ekonomika a podnikání: Cestovní ruch

Střední odborná škola nabízí středoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání – Cestovní ruch, jehož absolventi jsou připraveni se rychle zapracovat do odborné praktické činnosti a pružně se přizpůsobit změnám v obchodně podnikatelské praxi...

zobrazit celý článek

Obchodní akademie: mezinárodní obchod

Obchodní akademie nabízí denní čtyřleté maturitní studium klasického oboru obchodní akademie...

zobrazit celý článek

Jazyková škola s možností státní jazykové zkoušky

Studium Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední odborné škole EKONOM, o.p.s. je určeno všem zájemcům o studium cizího jazyka....

zobrazit celý článek

Ekonomika a podnikání: Mediální komunikace

Střední odborná škola nabízí středoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání – Mediální komunikace, jehož absolventi jsou připraveni se rychle zapracovat do odborné praktické činnosti a pružně se přizpůsobit změnám na trhu práce...

zobrazit celý článek

Bakalářská a magisterská studia

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální ...

zobrazit celý článek

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky ...

zobrazit celý článek


Bakalářské studium Provozně ekonomické fakulty ČZU

Kurz celoživotního vzdělávání

Obor vzdělání

Veřejná správa a regionální rozvoj

Forma studia

Tříleté dálkové bakalářské studium určené pro absolventy středních odborných škol zakončených maturitní zkouškou. Absolvent získá titul Bakalář (Bc.).

Studium se dělí na 2 stupně:

1. stupeň (3 semestry) je kurzem celoživotního vzdělávání a účastník nemá statut studenta,
2. stupeň (3 semestry) je řádným studiem v bakalářském oboru a posluchač má statut studenta.

Organizace výuky

Jedná se o kombinované studium, které je organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace probíhají v Litoměřicích a zajišťují je vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Jsou rozvrženy průměrně jedenkrát za měsíc, většinou o sobotách a nedělích.

Školné

V 1. stupni studia je cena kurzu za semestr 15 800 Kč, ve 2. stupni studia se jedná o studium bezplatné.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se nekonají. Student doloží pouze notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU

v akademickém roce 2016/2017   ZDE

návod k podání přihlášky

 

Profil absolventa

Student, který úspěšně složí státní bakalářské zkoušky, získá titul Bakalář (Bc.). Nalezne uplatnění v institucích místní, regionální i státní správy, může též pracovat v malých a středních podnicích soukromé sféry a využít velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín.

Možnosti navazujícího studia

Dvouleté dálkové magisterské studium stejného oboru (titul Ing.).


ŠKOLA EKONOM LITOMĚŘICE: Zahájení akademického roku


EKONOM

BANNER01
zdravaabezpecnaskola191x50vzdělávání dospělých ecdl ProjektyNaši absolventi - Naši lidéEkonom Job certifikaty sponzori Partneři školy BazarUčebnice a skriptaUbytováníVirtuální prohlídkaFacebook

Co se o nás píše

01.02.2016 Nekuřácké Litoměřicko – vidina jeho mládeže

Veronika Martínková

04.12.2015 EKONOMáci v Anglii

OXFORD – Jazykové pobyty v zahraničí jsou v poslední době stále žádanější a častější. Vybraní žáci ze školy Ekonom si vyzkoušeli, jak takový pobyt probíhá.

17.11.2015 Miss EKONOM – Cesta kolem světa za jedno dopoledne

Litoměřice – Studenti EKONOMU se po roce tradičně sešli na Hradě v Litoměřicích, aby oslavili mezinárodní den studentstva. Pro tento rok bylo na 2. ročníku mediální komunikace jaké téma pro celý sportovní den vymyslí.

17.11.2015 Veletrh škol na Mělníku

Mělník – Jak je tomu každým rokem, tak i letos proběhla výstava škol na Mělníku pod názvem Vzdělání 2015. Tohoto veletrhu se zúčastnilo okolo čtyřiceti středních škol z mnoha koutů České republiky a nechyběla zde ani střední škola Ekonom z Litoměřic.

12.10.2015 Golfové dopoledne v Terezíně

Terezín – Studenti Střední odborné školy EKONOM jako každý rok vyměnili na pár hodin školní lavice za golfové hole a vypravili se k nedalekému golfovému hřišti Kotlina v Terezíně, ...