Vyšší odborná škola - Firemní management

Vyšší odborná škola nabízí vyšší odborné vzdělání v oboru Firemní management, jehož absolventi jsou odborníky teoreticky i prakticky vybavenými pro činnost vyplývající z manažerské funkce...

Zobrazit celý příspěvěk

Ekonomika a podnikání: Cestovní ruch

Střední odborná škola nabízí středoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání – Cestovní ruch, jehož absolventi jsou připraveni se rychle zapracovat do odborné praktické činnosti a pružně se přizpůsobit změnám v obchodně podnikatelské praxi...

zobrazit celý článek

Obchodní akademie: mezinárodní obchod

Obchodní akademie nabízí denní čtyřleté maturitní studium klasického oboru obchodní akademie...

zobrazit celý článek

Jazyková škola s možností státní jazykové zkoušky

Studium Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední odborné škole EKONOM, o.p.s. je určeno všem zájemcům o studium cizího jazyka....

zobrazit celý článek

Ekonomika a podnikání: Mediální komunikace

Střední odborná škola nabízí středoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání – Mediální komunikace, jehož absolventi jsou připraveni se rychle zapracovat do odborné praktické činnosti a pružně se přizpůsobit změnám na trhu práce...

zobrazit celý článek

Bakalářská a magisterská studia

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální ...

zobrazit celý článek

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky ...

zobrazit celý článek


Vyšší odborná škola v Litoměřicích


Obor vzdělání:  63-41-N/19 Firemní management

Forma studia

Tříleté denní studium určené pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem.

Organizace výuky

Naše škola nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup ke studentům. Od školního roku 2007/2008 jsme zavedli nový vzdělávací systém TAHÁK, na kterém studenti naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní studentovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

Školné (s platností pro nastupující ročníky od 1. září 2016, podle §123/2004 Sb. v platném znění)

  • Při denním studiu částka 5 000,-- Kč za jedno studijní období (zimní/letní) - první ročník
  • Při denním studiu částka 8 000,-- Kč za jedno studijní období (zimní/letní) - druhý ročník (platné pro studenty, kteří nastoupili  od 1. 9. 2015)
  • Při denním studiu částka 10 000,-- Kč za jedno studijní období (zimní/letní) - třetí ročník (platné pro studenty, kteří nastoupili  od 1. 9. 2014)

Učebnice

Používáme elektronické učebnice (skripta), které jsou součástí výukového systému TAHÁK. Pouze jazykové učebnice si objednává student sám.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se nekonají. Student doloží pouze notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Profil absolventa

Student, který zakončí své studium absolutoriem, získá titul DiS. (diplomovaný specialista) platný na území celé ČR.

Absolvent naší školy je odborníkem teoreticky i prakticky vybaveným pro činnost vyplývající z manažerské funkce. Možnost jeho uplatnění je v průmyslových, obchodních a finančních organizacích, stejně jako v institucích veřejné a státní správy.

Možnosti navazujícího studia

Našim absolventům v navazujícím studiu na Bankovním institutu v Praze jsou uznány všechny zkoušky z vyšší odborné školy a bakalářské studium se zkracuje ze tří na jeden rok.

EKONOM

BANNER01
zdravaabezpecnaskola191x50vzdělávání dospělých ecdl ProjektyNaši absolventi - Naši lidéEkonom Job certifikaty sponzori Partneři školy BazarUčebnice a skriptaUbytováníVirtuální prohlídkaFacebook

Co se o nás píše

01.02.2016 Nekuřácké Litoměřicko – vidina jeho mládeže

Veronika Martínková

04.12.2015 EKONOMáci v Anglii

OXFORD – Jazykové pobyty v zahraničí jsou v poslední době stále žádanější a častější. Vybraní žáci ze školy Ekonom si vyzkoušeli, jak takový pobyt probíhá.

17.11.2015 Miss EKONOM – Cesta kolem světa za jedno dopoledne

Litoměřice – Studenti EKONOMU se po roce tradičně sešli na Hradě v Litoměřicích, aby oslavili mezinárodní den studentstva. Pro tento rok bylo na 2. ročníku mediální komunikace jaké téma pro celý sportovní den vymyslí.

17.11.2015 Veletrh škol na Mělníku

Mělník – Jak je tomu každým rokem, tak i letos proběhla výstava škol na Mělníku pod názvem Vzdělání 2015. Tohoto veletrhu se zúčastnilo okolo čtyřiceti středních škol z mnoha koutů České republiky a nechyběla zde ani střední škola Ekonom z Litoměřic.

12.10.2015 Golfové dopoledne v Terezíně

Terezín – Studenti Střední odborné školy EKONOM jako každý rok vyměnili na pár hodin školní lavice za golfové hole a vypravili se k nedalekému golfovému hřišti Kotlina v Terezíně, ...