Vyšší odborná škola - Firemní management

Vyšší odborná škola nabízí vyšší odborné vzdělání v oboru Firemní management, jehož absolventi jsou odborníky teoreticky i prakticky vybavenými pro činnost vyplývající z manažerské funkce...

Zobrazit celý příspěvěk

Ekonomika a podnikání: Cestovní ruch

Střední odborná škola nabízí středoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání – Cestovní ruch, jehož absolventi jsou připraveni se rychle zapracovat do odborné praktické činnosti a pružně se přizpůsobit změnám v obchodně podnikatelské praxi...

zobrazit celý článek

Obchodní akademie: mezinárodní obchod

Obchodní akademie nabízí denní čtyřleté maturitní studium klasického oboru obchodní akademie...

zobrazit celý článek

Jazyková škola s možností státní jazykové zkoušky

Studium Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední odborné škole EKONOM, o.p.s. je určeno všem zájemcům o studium cizího jazyka....

zobrazit celý článek

Ekonomika a podnikání: Mediální komunikace

Střední odborná škola nabízí středoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a podnikání – Mediální komunikace, jehož absolventi jsou připraveni se rychle zapracovat do odborné praktické činnosti a pružně se přizpůsobit změnám na trhu práce...

zobrazit celý článek

Bakalářská a magisterská studia

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální ...

zobrazit celý článek

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky ...

zobrazit celý článek


Vyšší odborná škola v Litoměřicích


Obor vzdělání:  63-41-N/19 Firemní management

Forma studia

Tříleté denní studium určené pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem.

Organizace výuky

Naše škola nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup ke studentům. Od školního roku 2007/2008 jsme zavedli nový vzdělávací systém TAHÁK, na kterém studenti naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní studentovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

Školné (s platností pro nastupující ročníky od 1. září 2016, podle §123/2004 Sb. v platném znění)

  • Při denním studiu částka 5 000,-- Kč za jedno studijní období (zimní/letní) - první ročník
  • Při denním studiu částka 8 000,-- Kč za jedno studijní období (zimní/letní) - druhý ročník (platné pro studenty, kteří nastoupili  od 1. 9. 2015)
  • Při denním studiu částka 10 000,-- Kč za jedno studijní období (zimní/letní) - třetí ročník (platné pro studenty, kteří nastoupili  od 1. 9. 2014)

Učebnice

Používáme elektronické učebnice (skripta), které jsou součástí výukového systému TAHÁK. Pouze jazykové učebnice si objednává student sám.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se nekonají. Student doloží pouze notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Profil absolventa

Student, který zakončí své studium absolutoriem, získá titul DiS. (diplomovaný specialista) platný na území celé ČR.

Absolvent naší školy je odborníkem teoreticky i prakticky vybaveným pro činnost vyplývající z manažerské funkce. Možnost jeho uplatnění je v průmyslových, obchodních a finančních organizacích, stejně jako v institucích veřejné a státní správy.

Možnosti navazujícího studia

Našim absolventům v navazujícím studiu na Bankovním institutu v Praze jsou uznány všechny zkoušky z vyšší odborné školy a bakalářské studium se zkracuje ze tří na jeden rok.

EKONOM

BANNER01
zdravaabezpecnaskola191x50vzdělávání dospělých ecdl ProjektyNaši absolventi - Naši lidéEkonom Job certifikaty sponzori Partneři školy BazarUčebnice a skriptaUbytováníVirtuální prohlídkaFacebook

Co se o nás píše

23.11.2016 Divoký západ na škole EKONOM

Litoměřice – Studenti Ekonomu se po roce opět sešli na Hradě v Litoměřicích, aby oslavili Mezinárodní den studentstva a vybrali tak MISSáka a MISS EKONOMu. Téma i organizaci měl na starosti 2. ročník mediální komunikace.

18.10.2016 EKONOMáci se učili, jak se zachovat za mimořádných událostí

Ústí nad Labem – Studenti ze školy EKONOM v Litoměřicích se vydali do Ústí nad Labem, kde navštívili Muzeum civilní obrany. Měli zde šanci vyzkoušet si novodobý branný den a naučit se, jak by se měli chovat za mimořádných situací, například při povodních, nebo se učili, jak si správně zabalit evakuační zavazadlo ...

15.10.2016 Dny otevřených dveří a veletrhy škol

Ve školním roce 2016/2017 se s námi můžete setkat na následujících veletrzích škol a navštívit nás ve dnech otevřených dveří...

02.09.2016 Škola EKONOM slaví 25 let své existence

Litoměřice – Škola EKONOM slaví tento školní rok své 25. výročí vzniku. Slavnostní ceremoniál se tak přemístil ze základní školy Boženy Němcové do gotického Hradu v Litoměřicích, kde studentům popřál do nového akademického roku nejenom ředitel Mgr. Miroslav Pokorný, ale i páter Jiří Hladík, probošt litoměřické kapituly svatého Štěpána.

01.02.2016 Nekuřácké Litoměřicko – vidina jeho mládeže

Veronika Martínková