Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vloženo: 9.9.2016 | Autor: admin| Zobrazeno: x |
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

logolink

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - odkaz na stránky OP - klikněte zde

Výzva 56 -   Název projektu: Čtenářské dílny a jazykové vzdělávání EKONOM 

Cíle realizace klíčové aktivity: Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Popis realizace:  Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cíle realizace klíčové aktivity: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). 
Popis realizace klíčové aktivity: Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

V rámci projektu se realizují čtenářské dílny v rámci výuky předmětu český jazyk a literatura a jazykový vzdělávací zájezd do Anglie.

 


logolink

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - odkaz na stránky OP - klikněte zde

Výzva 57 - Název projektu: Výzva 57

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení - psaní.

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického/německého/francouzského jazyka v různých úrovních SERRJ.

Realizace aktivity spočívá v tom, že škola zavede do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického/německého/francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu.
Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu.
Kombinovaná forma výuky musí být začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka. 

 

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.