Kotva

Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
Při provozování tohoto webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE

Vstup do škola on-line
Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020


TERMÍNY PŘIJÍMAJÍCÍHO ŘÍZENÍ:

    1. KOLO                     12. dubna 2019

    2. KOLO                     15. dubna 2019

 

Přihlášku na střední školu je nutné podat do 1. 3. 2019

 

Formulář přihlášky ke stažení   Prihlaska_SS_2018_denni_edit (Velikost: neznámá)

 


 

Kritéria přijímacího řízení pro SŠ 

Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou seřazeni podle součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. 

Součet bodů z jednotné přijímací zkoušky (výsledky se použijí z I. kola)

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

 • maximální počet bodů: 50

Jednotná přijímací zkouška z matematiky

 • maximální počet bodů: 50

 

Výsledné pořadí uchazeče

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z níže uvedených kritérií:

 1. Získaný počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky - max. 60 bodů.
 2. Vyplněný motivační dotazník, který uchazeč obdrží během přijímací zkoušky - max. 30 bodů.
 3. Účast na projektových dnech školy EKONOM - max. 10 bodů.

Minimální počet bodů pro přijetí je 40 bodů.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • žák splní kritéria přijímacího řízení,
 • zákonný zástupce uchazeče podepíše Dohodu o podmínkách studia,
 • zákonný zástupce uhradí příspěvek na činnost obecně prospěšné společnosti (školné) stanovený Dohodou o podmínkách studia.

 

Informace o výsledku přijímacího řízení

Legislativa:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Uchazeč a jeho zákonný zástupce budou po ukončení hodnocení uchazečů (§ 60 e a § 183 odst. 2 školského zákona) a po stanovení pořadí uchazečů (podle § 60 d odst. 3 školského zákona) vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení, a to formou zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup – na stránkách školy s adresou: www.skolaekonom.cz, část přijímací řízení.

 

Zveřejněno bude:

 • seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče,
 • pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení,
 • kritéria přijímacího řízení,
 • podmínky přijetí ke studiu,
 • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 g odst. 7 školského zákona

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Žák odevzdává zápisový lístek na školu, kterou si vybere, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.